Nuklearmedicin

Medicall Nordic erbjuder spjutspetsprodukter som hjälper vårdpersonal att ge bättre patientvård. Högt specifika och innovativa produkter som Leukoscan och Technegas illustrerar vårt engagemang.

NephroMAG från Rotop är endast avsedd för diagnostik. Efter rekonstituering och märkning med natriumperteknetat(99mTc)-lösning används den erhållna radiofarmaceutiska produkten, teknetium(99mTc)mertiatid, för bedömning av njurmedicinska och urologiska sjukdomar, speciellt för undersökning av njurarnas funktion, morfologi och perfusion samt karakterisering av utflödet av urin. NephroMAG och Technescan MAG3 är bägge bio-equivalent produkter för diagnos av njurfunktion. NephroMAG ger:

  • ökad säkerhet vid hanteringen av radioaktiva läkemedel
  • en längre stabilitet ger en flexibel patienthantering och en effektiv utnyttjande av produkten
  • ökad mängd aktivitet i en blandning, ger fler patientdoser från en förberedelse
  • ingen daglig kvalitetskontroll behövs, vilket spar tid och pengar.

För ytterligare information besök Rotops hemsida nedan.

Produkter

Leukoscan (infektion)

Technegas (lungembolism)