Kirurgi/Neuro

Inom kirurgi fokuserar Medicall på innovativa produkter som uppvisar kliniskt betydelsefulla resultat, hög patienttillfredsställelse och låga biverkningar. Vi söker omsorgsfullt efter produkter som är unika och kan fylla luckorna mellan läkemedel och traditionell kirurgi.

Produkter

Raumedic (Intrakraniell tryckövervakning)

Möller Medical