Start

logo_sv

Medicall Nordic AB, som grundades 1987 är ett läkemedels- och medicintekniskt distributionsföretag, som verkar på den nordiska marknaden. Medicall Nordic drivs av sitt engagemang till sjukvården och att finna produkter som för utvecklingen framåt. Genom att infria våra löften ger vi vårdpersonal och patienter en känsla av tillit och förtroende.