Om Medicall

Medicall Nordic AB, som grundades 1987 är ett läkemedels- och medicintekniskt distributionsföretag, som verkar på den nordiska marknaden. Medicall Nordic drivs av sitt engagemang till sjukvården och att finna produkter som för utvecklingen framåt. Genom att infria våra löften ger vi vårdpersonal och patienter en känsla av tillit och förtroende.

Vår personal har lång erfarenhet och marknadskännedom med personlig expertis inom våra applikationsområden – med erfarenhet av försäljning, installation och användningen av våra produkter. De har vidare värdefulla kunskaper inom distribution, marknadsföring, forskning och utveckling inom vårt arbetsområde.

Gruppens produkter finns inom huvudsegmenten neurokirurgi och interventionella metoder för behandling av kronisk smärta. De lämnar unika och värdefulla bidrag till vården och förbättrar situationen för patienter och personal. Vår produktportfölj, som präglas av hög teknologisk- och applikationsmässig nivå är riktad till specialistavdelningar inom den nordiska sjukvården.

Medicall Nordics huvudkontor ligger i Bromma, Sverige, med filialkontor i Finland och Norge.