Start

logo_sv

Medicall Nordic AB er et distribusjonsselskap som opererer på det nordiske markedet. Medicall er grunnlagt i 1987 og engasjerer seg til å danne og vedlikeholde de beste verdiene når det gjelder helseomsorg, å gi pasientene og helsetjenesten sikkerhet og trygghet. Vi gjør dette gjennom å innfri våre løfter.