Om Medicall

Medicall Nordic AB er et distribusjonsselskap som opererer på det nordiske markedet. Medicall er grunnlagt i 1987 og engasjerer seg til å danne og vedlikeholde de beste verdiene når det gjelder helseomsorg, å gi pasientene og helsetjenesten sikkerhet og trygghet. Vi gjør dette gjennom å innfri våre løfter.

Våre styrker omfatter langsiktig og spesiell markedskunnskap og personlig ekspertise samt sakkunnskap om distribusjon, salg, markedsføring og forsknings- og utviklingsarbeid.

Selskapets mål er å distribuere og å opprettholde høy kvalitet og avansert teknologisk produktportefølje som blir tilbudt til utvalgte avdeling innen helsevesenet samt kundeservice uten parallell.

Medicall har en sterk og bred kundebase innen det nordiske helsevesenet og for øyeblikket fokuserer seg på tre vesentlige markedssegment: diagnostisk avbildning, terapi og kirurgi.

Medicalls hovedkvarter ligger i Stockholm, Sverige og har filialer i Finland og Norge.